Forløb

Hvis travlheden, udfordringerne og forandringerne har overtaget styringen i dit liv og påvirker din motivation, trivsel og helbred i en negativ retning, er det måske tid til forandring?

Balancepunktet er et individuelt coachingforløb, hvor vi sammen sætter fokus på din generelle trivsel og balance.

Forløbet henvender sig primært til dig, der har brug for at håndtere din stress og skabe nye handlemønstre, som kan understøtte din trivsel – både arbejdsmæssigt og privat.

Målet med forløbet er at give dig muligheden for at arbejde fokuseret med dine ressourcer, kompetencer og handlemønstre. Vi arbejder med konkrete redskaber, som du fremadrettet, selv kan anvende til at skabe balance mellem job, helbred og trivsel – hver dag.

Tid, tryghed og fortrolighed er grundfundamentet i dette forløb. Forløbet tilrettelægges i tæt samarbejde med dig og strækker sig typisk over 5 sessioner af 1 timers varighed.

Mellem sessionerne arbejder du med konkrete øvelser og opgaver for at styrke dine ressourcer og selvindsigt.

Leave a Reply